СО Котор Варош : Одборници траже да се забрани експлоатација шљунка из Врбање

КОТОР ВАРОШ, 6. ЈУЛА – На данашњој сједници Скупштине општине /СО/ Котор Варош одборници су закључком обавезали Инспекторат Републике Српске да забрани извођење радова експлоатације шљунка током љета предузећу „Хаџирић-Дадо“ д.о.о., чиме би се спријечило замућење ријеке Врбање.

„Од посебног значаја за општину Котор Варош је заштита изворишта „Бијело поље“. Извођењем радова експлоатације шљунка нарушен је водоток ријеке Врбање и водни режим напајања поменутог изворишта, чиме је угрожено снабдијевање питком водом мјештана Котор Вароша и Забрђа. Од републичког Инспектората се тражи да забрани извођење наведених радова у подручју кота санитарне заштите дефинисаних програмом санитарне заштите изворишта „Бијело поље“, закључак је одборника локалног парламента са којим ће бити упознати Јавна установа „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Инспекторат Републике Српске.

Једногласно је усвојен план утрошка средстава од концесионе накнаде за 2021. годину у износу од 34.000 КМ, којим је предвиђено уређење Кнез Михаилове улице у Котор Варошу.

Програмом кориштења средстава накнаде на основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2021. годину предвиђено је да се из општинског буџета издвоји 10.000 КМ.

Програм рада Туристичке организације и ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ за текућу годину су усвојени једногласно.

Именовани су вршиоци дужности чланова Управног одбора у которварошком Дому здравља и четири установе чији је оснивач општина Котор Варош.

Усвојен је консолидовани извјештај о извршењу буџета за прошлу годину, затим извјештај о раду Туристичке организације и Дома здравља са финансијским показатељима, извјештај о раду службе Цивилне заштите, као и извјештај о пословању Комуналног предузећа „Бобас“.

Усвојене су информације о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. за прошлу годину, о условима и начину кориштења уличне расвјете на подручју општине у 2020. години са приједлогом мјера и о реализацији програма рада СО Котор Варош за прошлу годину.